Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  v
Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  h hinten
Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  l links
Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  r rechts
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  v
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  h hinten
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  l links
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50, Xeon E-2224G, 16GB RAM  r rechts