Lenovo ThinkSystem 9350-16i - Speichercontroller (