Lenovo ThinkSystem 930-24i - Speichercontroller (R