Lenovo Legion 7i Gen 9 - 16" | Intel Core i7-14700HX | 16 GB DDR5 844
Lenovo Legion 7i Gen 9 - 16" | Intel Core i7-14700HX | 16 GB hinten
Lenovo Legion 7i Gen 9 - 16" | Intel Core i7-14700HX | 16 GB links
Preview: Lenovo Legion 7i Gen 9 - 16" | Intel Core i7-14700HX | 16 GB DDR5 844
Preview: Lenovo Legion 7i Gen 9 - 16" | Intel Core i7-14700HX | 16 GB hinten
Preview: Lenovo Legion 7i Gen 9 - 16" | Intel Core i7-14700HX | 16 GB links

Cashback & Partner Programm

x