Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol
Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol hinten
Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol links
Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol rechts
Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol oben
Preview: Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol
Preview: Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol hinten
Preview: Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol links
Preview: Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol rechts
Preview: Lenovo ThinkSystem SR630 - Rack-Montage - Xeon Gol oben